Szanowni Państwo Dyrektorzy przeprowadzający egzamin maturalny

Data opublikowania: 2018-12-19 11:13:10

Uruchomiliśmy elektroniczny formularz do wprowadzania zamówienia na materiały egzaminacyjne poza systemem HERMES, dla zdających z dysfunkcjami.

Są to materiały zamawiane zgodnie z zapisem w Komunikacie o dostosowaniach „w porozumieniu z właściwą okręgową komisją egzaminacyjną do 11 lutego 2019” (arkusze dla zdających z mózgowym porażeniem do 28 grudnia 2018).

Formularz jest dostępny w internecie, w aplikacji OKE SERWISY

https://okeserwisy.azurewebsites.net

 

Logowanie do serwisu:

Login = Kod szkoły

Hasło: Oryginalne hasło do Systemu Wymiany Plików przekazane na spotkaniach z dyrektorami.

 

W aplikacji jest umieszczona Pomoc, która wyjaśnia jak działa formularz zgłoszeń.

 

Poprzez ten formularz zamawiają Państwo tylko te materiały niestandardowe, które są ujęte w Komunikacie – nie wymagają one pisemnego porozumienia.

Pozostałe dostosowania, wymagające zgody dyrektora OKE i zamówienia materiałów nieujętych w komunikacie dla danej dysfunkcji, np.: arkusz do geografii dla daltonisty, trzeba uzgadniać pisemnie, korzystając z Załącznika 4a. Poza aplikacją trzeba również zamawiać arkusze dla zdających ze sprzężonymi niepełnosprawnościami.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl