Opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie - wniosek i oświadczenie

Data opublikowania: 2018-11-16 09:00:38

  1. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

       2. Oświadczenie o liczbie członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowymOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl