Zasady uwierzytelniania dokumentów

Data opublikowania: 2018-09-04 15:20:29

Od 1 września 2018 r. uwierzytelnienia wydanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie świadectw, aneksów, dyplomów i zaświadczeniach, przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą dokonuje dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

Jeżeli świadectwo, aneks, dyplom lub zaświadczenie są przeznaczone do obrotu prawnego w państwie będącym stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych z dnia 5 października 1961 r. - Dz.U. 2005 Nr 112, poz. 938, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie do dokumentu wydaje apostille.

W celu uzyskania uwierzytelnienia lub apostille należy złożyć (osobiście lub pocztą) do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie wniosek o jego wydanie i dołączyć do wniosku oryginał dokumentu.

Do wniosku o uwierzytelnienie dokumentu należy dołączyć potwierdzenie dokonania opłaty w wysokości 26,00 zł (za każdy dokument) na konto Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie nr 80 1010 1010 0109 0822 3100 0000.

Wydawanie Apostille nie podlega opłacie.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl