Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2018 r. i sesji zimowej 2019 r.

Data opublikowania: 2018-05-24 14:14:36

informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych w sesji jesiennej 2018 r. i sesji zimowej 2019 r.

EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH Z ZAKRESU:

  • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO DLA DOROSŁYCH
  • GIMNAZJUM DLA DOROSŁYCH
  • SZKOŁY PODSTAWOWEJ DLA DOROSŁYCH
  • WYMAGAŃ OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

obowiązująca

w sesjach egzaminacyjnych: jesiennej 2018 i zimowej 2019

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl