Komunikat w sprawie wysokości opłaty za egzaminy eksternistyczne

Data opublikowania: 2018-05-24 14:07:10

Opłata za egzamin eksternistycznyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl