Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w terminie czerwiec - lipiec 2018 r.

Data opublikowania: 2018-04-19 16:34:19

Harmonogram szkolenia dyrektorów szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w terminie czerwiec - lipiec 2018 r.

Otwórz harmonogram >

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl