Informacja o zgłaszaniu dodatkowych osób na egzaminy z kwalifikacji wg podstawy programowej 2012 - (PP2012, kwalifikacje „jednoliterowe”).

Data opublikowania: 2018-03-23 16:08:10

Informacja o zgłaszaniu dodatkowych osób na egzaminy z kwalifikacji wg podstawy programowej 2012 -  (PP2012, kwalifikacje „jednoliterowe”).

W Systemie Wymiany Plików umieściliśmy formatki – pliki xls – do zgłaszania dodatkowych osób na egzamin z kwalifikacji na sesję lato 2018.

  • dPP2012_szkola_kod_palcówki.xls – do zgłaszania uczniów
  • dPP2012_kkz_kod_placówki.xls – do zgłaszania kursantów

Dodatkowy termin zgłaszania na sesję letnią dotyczy jedynie osób, które były zgłoszone do sesji zimowej 2018 i były nieobecne lub nie zdały egzaminu.

Dodatkowy termin zgłaszania mija 30 marca 2018 r.

 

 jednoczesnie informujemy, że po wgraniu zgłoszeń do bazy OKE będzie można uwzględnić dodatkowe osoby w harmonogramach - w terminie do 5.04.2018 r.

 

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZESYŁANIA ZGŁOSZEŃ W PLIKACH XLS

Od teraz zmienia się sposób zbierania zgłoszeń i poprawek do zgłoszeń.

  • Każda ze szkół otrzymała własny plik do zgłaszania osób na egzaminy.
  • Jedynie zgłoszenia w tych plikach będą przyjmowane i wgrywane do bazy.
  • Wszystkie kwalifikacje muszą być w jednym pliku – w zakładkach.
  • Po wypełnieniu, plik należy odesłać przez System Wymiany Plików.
  • Prosimy NIE ZMIENIAĆ nazwy pliku!!! Pliki ze zmienionymi nazwami nie będą wgrywane do bazy OKE.

 

Ważne zasady wgrywania plików do bazy egzaminów OKE:

W przypadku kilkukrotnego wysłania pliku, wgrane będą tylko zgłoszenia  z ostatniego przesłanego pliku.

W razie poprawek należy zawsze przesyłać kompletny plik wraz z naniesionymi poprawkami, a nie tylko same poprawione zgłoszenia. (Jest to podobna zasada jak przesyłanie plików z aplikacji Hermes, która znają szkoły przeprowadzające matury i egzamin gimnazjalny).Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl