Wzór wykazu przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas CZĘŚCI PISEMNEJ egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018

Data opublikowania: 2018-03-22 08:08:05

Wzór wykazu przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas CZĘŚCI PISEMNEJ

egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2017/2018Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl