Wykaz przedstawicieli, którzy będą pełnić funkcję obserwatora podczas egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018

Data opublikowania: 2018-02-09 13:50:45

Wykaz przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny), do pełnienia funkcji obserwatorów podczas egzaminu gimnazjalnego w 2018r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl