Wzór wykazu przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny) do pełnienia funkcji obserwatorów podczas zimowej sesji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2018r.

Data opublikowania: 2017-12-01 12:11:20

Wzór wykazu przedstawicieli delegowanych przez organ prowadzący szkoły (sprawujący nadzór pedagogiczny) do pełnienia funkcji obserwatorów podczas zimowej sesji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku 2018r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl