Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej

Data opublikowania: 2017-05-10 11:24:59

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2017 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec - lipiec 2017r.

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl