ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2017

Data opublikowania: 2017-05-04 15:17:37

ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2017

 

 

Formuła do 2014 "stara matura" Formuła od 2015 "nowa matura"
Język polski

MPO-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz

MPO-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

MPO-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz
MPO-P1_7P-172 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących

MPO-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

Matematyka

 

MMA-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz

MMA-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

 

MMA-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz

MMA-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

Język łaciński i kultura antyczna

 

 

MKL-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
Wiedza o społeczeństwie

 

MWO-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz
MWO-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz

MWO-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
Informatyka
MIN-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz część I
MIN-P2_1P-172 poziom podstawowy - arkusz część II
Dane_PP2.ZIP poziom podstawowy - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-R2_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część II
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
MIN-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część I
MIN-R2_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część II
Dane_PR2.ZIP poziom rozszerzony - archiwum z plikami do arkusza część II
Biologia
MBI-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz
MBI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
MBI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
Filozofia
  MFI-R1_1P-172 poziom rozszerzony -arkusz
Historia
MHI-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz
MHI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
MHI-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
Historia sztuki
  MHS-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
Chemia
MCH-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz
MCH-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
MCH-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
Geografia
MGE-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz
Mapa_PP.PDF poziom podstawowy - mapa do arkusza
MGE-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
Mapa_PR.PDF poziom rozszerzony - mapa do arkusza
MGE-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
Zalacznik.PDF poziom rozszerzony - barwny załącznik do arkusza
Fizyka
MFA-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz
MFA-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
MFA-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
Historia muzyki
  MHM-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz
Przyklady_nutowe.PDF poziom rozszerzony - przykłady nutowe do wybranych zadań
Język angielski

MJA-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja

MJA-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część 1.
MJA-R2_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja

MJA-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJA-P1_7P-172 poziom podstawowy - arkusz dla osób niesłyszących

MJA-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJA-R1_7P-172 poziom rozszerzony - arkusz dla osób niesłyszących
MAD-R1_1A-172 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja

Język niemiecki
MJN-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja
MJN-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część 1.
MJN-R2_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz część 2. (wersja C) + transkrypcja
MJN-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJN-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MND-R1_1N-172 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja
Język rosyjski
MJR-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja C) + transkrypcja MJR-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJR-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja
Język francuski
 

MJF-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja

MJF-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MFD-R1_1F-172 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja

Język hiszpański
  MJH-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MJH-R1_1P-172 poziom rozszerzony - arkusz (wersja A) + transkrypcja
MHD-R1_1H-172 poziom dwujęzyczny - arkusz (wersja A) + transkrypcja
Język włoski
  MJW-P1_1P-172 poziom podstawowy - arkusz (wersja A) + transkrypcja


Liczba odsłon: 26855
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl