Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r.

Data opublikowania: 2016-11-30 14:02:59

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 listopada 2016r.


w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych , z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji luty 2017r.

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl