Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 lipca 2016 r.

Data opublikowania: 2016-08-12 08:29:20

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 13 lipca 2016 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2016 r.

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl