Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym

Data opublikowania: 2016-06-27 13:56:11

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym. W Systemie Wymiany Plików zamieszczono wyniki egzaminów ustnych w sesji głównej 2016r. Prosimy o weryfikację danych i w razie niezgodności o przesłanie poprawek do dnia 28.06.2016 (Fax - 22 457 03 45)Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl