Harmonogram spotkań z dyrektorami szkół przeprowadzających egzaminy zawodowe ("stary" i "nowy")

Data opublikowania: 2016-04-22 09:55:19

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół zawodowych, centrów kształcenia praktycznego/ustawicznego, podmiotów prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe Wydział Egzaminów Zawodowych OKE w Warszawie zaprasza na szkolenia dotyczące organizowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w terminie maj - lipiec 2016 roku oraz organizowania i przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2016 roku.

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl