Zmiana lokalizacji punktu odbioru prac po sprawdzianie w klasie szóstej

Data opublikowania: 2016-03-23 14:21:20

Zmiana lokalizacji punktu odbioru prac po sprawdzianie w klasie szóstej

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl