Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających

Data opublikowania: 2015-09-18 12:03:36

Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych zdających

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl