Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Data opublikowania: 2015-09-14 11:11:13

informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu:

  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
  • gimnazjum dla dorosłych
  • szkoły podstawowej dla dorosłych
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych:jesiennej 2015 i zimowej 2016

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl