Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych

Data opublikowania: 2015-09-14 11:11:13

informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów eksternistycznych z zakresu:

  • liceum ogólnokształcącego dla dorosłych
  • gimnazjum dla dorosłych
  • szkoły podstawowej dla dorosłych
  • wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla zasadniczej szkoły zawodowej obowiązująca w sesjach egzaminacyjnych:jesiennej 2015 i zimowej 2016

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl