Arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych w 2015r.

Data opublikowania: 2015-04-22 15:58:15

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA

 W WARSZAWIE


Publikujemy arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych
w 2015 r
.

Historia i wiedza o społeczeństwie - 21.04.2015 r.

 • GH-H1-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności
  i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X
 • GH-H2-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera 
 • GH-H4-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
 • GH-H5-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt 
 • GH-H7-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących 
 • GH-H8-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim

21 kwietnia 2015 13:17

Język polski - 21.04.2015 r.

 • GH-P2-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GH-P5-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
 • GH-P7-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących 
 • GH-P8-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim

21 kwietnia 2015 16:01

Przedmioty przyrodnicze - 22.04.2015 r.

 • GM-P1-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów bez niepełnosprawności
  i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja X
 • GM-P2-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
 • GM-P4-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
 • GM-P5-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
 • GM-P7-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących
 • GM-P8-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim

22 kwietnia 2015 13:03

Matematyka - 22.04.2015 r.

 • GM-M2-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera + odpowiedzi
 • GM-M4-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt + odpowiedzi 
 • GM-M5-152 – Arkusz egzaminacyjny dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt + odpowiedzi
 • GM-M7-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących + odpowiedzi
 • GM-M8-152 –  Arkusz egzaminacyjny dla uczniów z upośledzeniem umysłowym
  w stopniu lekkim + odpowiedzi

22 kwietnia 2015 15:59

Język obcy nowożytny – 23.04.2015 r.
POZIOM PODSTAWOWY

 • Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X
 • GA-P1-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
 • GF-P1-152 Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
 • GE-P1-152 Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
 • GN-P1-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
 • GR-P1-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
 • GW-P1-152 Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

 • GA-P2-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
 • GF-P2-152 Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
 • GE-P2-152 Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
 • GN-P2-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
 • GR-P2-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi
 • GW-P2-152 Język włoski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

 • GA-P4-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
 • GF-P4-152 Język francuski + transkrypcja + odpowiedzi
 • GE-P4-152 Język hiszpański + transkrypcja + odpowiedzi
 • GN-P4-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
 • GR-P4-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

 • GA-P5-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
 • GN-P5-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
 • GR-P5-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 • GA-P8-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
 • GN-P8-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
 • GR-P8-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

23 kwietnia 2015 13:03

POZIOM ROZSZERZONY

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się _wersja X

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera

 • GA-R2-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
 • GF-R2-152 Język francuski + transkrypcja  + odpowiedzi
 • GN-R2-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
 • GR-R2-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt

 • GA-R4-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
 • GF-R4-152 Język francuski + transkrypcja  + odpowiedzi
 • GN-R4-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
 • GR-R4-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt

 • GA-R5-152 Język angielski + transkrypcja  + odpowiedzi
 • GN-R5-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
 • GR-R5-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących

Arkusze egzaminacyjne dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim

 • GA-R8-152 Język angielski + transkrypcja + odpowiedzi
 • GN-R8-152 Język niemiecki + transkrypcja + odpowiedzi
 • GR-R8-152 Język rosyjski + transkrypcja + odpowiedzi


23 kwietnia 2015 16:02Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl