Harmonogram szkolenia przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców (egzamin maturalny).

Data opublikowania: 2015-01-07 13:02:59Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl