Harmonogram szkolenia przewodniczących zespołów egzaminacyjnych i ich zastępców (egzamin maturalny).

Data opublikowania: 2015-01-07 13:02:59Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl