Skala staninowa średnich wyników uczniów (w %) z egzaminu gimnazjalnego w 2014 roku

Data opublikowania: 2014-06-27 11:04:33Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl