Sprawdzian po szkole podstawowej - liczba uczniów i średni wynik dla gmin województwa mazowieckiego 2014 r.

Data opublikowania: 2014-06-02 10:29:07Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl