ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2013

Data opublikowania: 2013-05-07 11:06:07

 
 ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2013

Język polski - 07 maja 2013r.

Wiedza o tańcu - 08 maja 2013r.

Matematyka - 08 maja 2013r.

Matematyka poziom podstawowy

Historia muzyki - 09 maja 2013r.

Język angielski poziom rozszerzony - 10 maja 2013r.

Matematyka poziom rozszerzony - 10 maja 2013r.

Język polski poziom rozszerzony - 10 maja 2013r.

Wiedza o społeczeństwie  - 13 maja 2013r.

Filozofia - 14 maja 2013r.

Chemia - 14 maja 2013r.

Geografia - 15 maja 2013r.

Języki mniejszości narodowych - 16 maja 2013r.

Biologia - 17 maja 2013r.

Historia - 18 maja 2013r.

Fizyka - 20 maja 2013r.

Język łaciński i kultura antyczna - 21 maja 2013r.

Język niemiecki  poziom podstawowy - 21 maja 2013r.

Język niemiecki poziom podstawowy - 22 maja 2013r.

Informatyka poziom podstawowy - 22 maja 2013r.

Informatyka poziom rozszerzony - 22 maja 2013r.

Historia sztuki - 23 maja 2013r.

Język rosyjski poziom podstawowy  - 23 maja 2013r.

Język rosyjski poziom rozszerzony -24 maja 2013r.

Język francuski poziom podstawowy - 24 maja 2013r.

Język francuski poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny - 24 maja 2013r.

Język hiszpański poziom podstawowy - 27 maja 2013r.

Język hiszpański poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny  - 28 maja 2013r.

Język włoski poziom podstawowy - 29 maja 2013r.

Język włoski poziom rozszerzony - 29 maja 2013r.

 

 

 

 

 Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl