Arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych w 2014r.

Data opublikowania: 2014-04-25 13:59:36

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
W WARSZAWIE


Publikujemy arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych
w 2014r
.23 kwietnia 2014r.

Historia i wiedza o społeczeństwie

 
Język polski

  • G-1 Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja A
  • G-2 Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • G-4 Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
  • G-5 Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
  • G-7 Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących


24 kwietnia 2014r.

Przedmioty przyrodnicze


Matematyka

  • G-1 Zestaw zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się_wersja A
  • G-2 Zestaw zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera
  • G-4 Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt
  • G-5 Zestaw zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt
  • G-7 Zestaw zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących


25 kwietnia 2014r.

Język obcy nowożytny

Poziom podstawowy


Zestawy zadań dla uczniów bez niepełnosprawności i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wersja A (G-1). Poziom podstawowy

 


Zestawy zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (G-2). Poziom podstawowy

 


Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących czcionka 16 pkt (G-4). Poziom podstawowy


Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących czcionka 24 pkt (G-5). Poziom podstawowy


Zestawy zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (G-7). Poziom podstawowy


Zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G-8). Poziom podstawowy

Transkrypcje:


25 kwietnia 2014 r.
Poziom rozszerzony

 


Zestawy zadań dla uczniów z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera (G-2). Poziom podstawowy

 


Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 16 pkt (G-4). Poziom podstawowy


Zestawy zadań dla uczniów słabowidzących_czcionka 24 pkt (G-5). Poziom podstawowy


Zestawy zadań dla uczniów niesłyszących i słabosłyszących (G-7). Poziom podstawowy


Zestawy zadań dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (G-8). Poziom podstawowy

 

Transkrypcje:

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl