Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa)

Data opublikowania: 2014-04-07 10:36:15

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,

informujemy, że 20 maja 2014 roku Instytut Badań Edukacyjnych organizuje powszechne badanie kompetencji matematycznych uczniów klas V Diagnoza umiejętności matematycznych uczniów szkół podstawowych (DUMa). Badanie polega na rozwiązaniu przez uczniów zadań, które formą i rodzajem nawiązują do sprawdzianu w 2015 roku, kiedy szóstoklasiści po raz pierwszy będą rozwiązywać zadania oparte na wymaganiach nowej podstawy programowej.

Szczegółowe informacje o badaniu są dostępne na stronie www.duma.edu.pl. Za pośrednictwem tej strony można do 30 kwietnia 2014 zgłosić szkołę do badania.


Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl