Harmonogram szkoleń dyrektorów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych- jesień 2013 >>

Data opublikowania: 2014-02-21 10:27:24Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl