Informatory o egzaminie gimnazjalnym

Data opublikowania: 2013-09-02 12:29:16

Informatory o egzaminie gimnazjalnym

Informacja dotycząca aktualizacji Informatora o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 oraz Informatora o egzaminie gimnazjalnym od roku szkolnego 2011/2012


Zgodnie z art. 9a ust.2 pkt 1b Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr ‎256, poz. 2572, z późn. zm.) informatory zawierające w szczególności przykładowe pytania i zadania wraz z rozwiązaniami opracowuje, w porozumieniu z okręgowymi komisjami egzaminacyjnymi, i ogłasza Centralna Komisja Egzaminacyjna.

Informator o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2011/2012

Informatory o egzaminie gimnazjalnym przeprowadzanym od roku szkolnego 2008/2009:

1. Informator o części humanistycznej i matematyczno - przyrodniczej egzaminu
2. Informatory o egzaminie gimnazjalnym z języków:


Zachowują ważność informatory o egzaminie gimnazjalnym w 2005 r. w językach mniejszości narodowych. Należy w nich jedynie uwzględnić zmiany wynikające z nowelizacji aktów prawnych.

  • Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku litewskim 
  • Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku niemieckim 
  • Informator o egzaminie gimnazjalnym w języku ukraińskim


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl