Aplikacja służąca do zgłaszania szkoły do sprawdzianu lub egzaminu

Data opublikowania: 2012-09-18 10:27:40

Uwaga
Jeżeli korzystają Państwo z programu antywirusowego ESET NOD32 Antivirus prosimy na czas pobierania instalatora aplikacji Hermes wyłączyć go.


 

 

 


Uwaga!!! Dane do Hermesa wpisujemy z uwzględnieniem WIELKICH i małych liter.
Przed instalacją nowej wersji aplikacji proszę odinstalować wszystkie poprzednie.Szkoły, które dotychczas nie przeprowadzały egzaminów organizowanych przez  OKE Warszawa, powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy.

   W przypadku szkół niepublicznych prosimy o dołączenie kserokopii zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez powiat/urząd miasta.

   Na podstawie powyższych danych zostaną nadane: identyfikator szkoły oraz klucz szyfrujący, niezbędne do pracy z programem Hermes.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna udostępnia Państwu strukturę plików XML generowanych przez aplikację HermesLogotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl