ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2012

Data opublikowania: 2012-05-25 11:07:41

ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2012

Język polski -  04 maja 2012r.

Wiedza o tańcu -  04 maja 2012r.

Język polski - poziom rozszerzony - 07 maja 2012r.

Historia muzyki - 07 maja 2012r.

Matematyka - 08 maja 2012r.

Język łaciński i kultura antyczna - 08 maja 2012r.

Matematyka - poziom rozszerzony - 09 maja 2012r.

Historia sztuki - 10 maja 2012r.

Język angielski - 10 maja 2012r.

Wiedza o społeczeństwie - 11 maja 2012r.

Fizyka - 11 maja 2012r.

Biologia - 14 maja 2012r.

Historia - 14 maja 2012r.

Informatyka - 15 maja 2012r.

Chemia - 15 maja 2012r.

Język niemiecki - 16 maja 2012r.

Język niemiecki - poziom rozszerzony - 16 maja 2012r.

Geografia - 17 maja 2012r.

Filozofia - 17 maja 2012r.

Język rosyjski - 18 maja 2012r.

Język francuski - 21 maja 2012r.

Język francuski -poziom rozszerzony - 22 maja 2012r.

Język hiszpański - 22 maja 2012r.

Język hiszpański - poziom rozszerzony - 22 maja 2012r.

Języki mniejszości narodowych - 23 maja 2012r.

Język włoski - 24 maja 2012r.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl