Arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych w 2012r.

Data opublikowania: 2012-04-26 14:56:06

 
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
W WARSZAWIE

Publikujemy arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych w 2012r.

 

Część humanistyczna

Historia i WOS - 24.04.2012r.

 
Język Polski - 24.04.2012r.

Część matematyczno - przyrodnicza

Przedmioty przyrodnicze - 25.04.2012r.

 
Matematyka - 25.04.2012r.

Język obcy nowożytny

Język obcy nowożytny - 26.04.2012r.

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1) Poziom podstawowy

Arkusze dla uczniów słabo widzących (A-4) Poziom podstawowy

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8) Poziom podstawowy

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7) Poziom podstawowy

Arkusze dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1) Poziom rozszerzony  


Arkusze dla uczniów słabo widzących (A-4) Poziom rozszerzony


Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8) Poziom rozszerzony

Arkusze dla uczniów słabo słyszących i uczniów niesłyszących (A-7) Poziom rozszerzonyOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl