ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2011

Data opublikowania: 2011-05-24 13:09:00

ARKUSZE EGZAMINACYJNE - MATURA 2011

Język polski - 04 maja 2011r.

Matematyka - 05 maja 2011r.

Język angielski - 06 maja 2011r.

Język angielski w klasach dwujęzycznych

Wiedza o społeczeństwie - 09 maja 2011r.

Historia sztuki - 09 maja 2011r.

Biologia - 10 maja 2011r.

Historia muzyki - 10 maja 2011r.

Język niemiecki - 11 maja 2011r.

Język niemiecki w klasach dwujęzycznych

Fizyka i astronomia - 12 maja 2011r.

Filozofia - 12 maja 2011r.

Geografia - 13 maja 2011r.

W arkuszu maturalnym z geografii na poziomie rozszerzonym w zadaniu 12 umieszczono dwa razy ten sam klimatogram. Za poprawne przyporządkowanie trzech różnych formacji roślinnych zdający otrzyma 2 punkty, za poprawne przyporządkowanie dwóch różnych formacji zdający otrzyma 1 punkt.

Wiedza o tańcu - 13 maja 2011r.

Język rosyjski - 16 maja 2011r.

Informatyka - 17 maja 2011r.

Łacina - 17 maja 2011r.

Historia - 18 maja 2011r.

Chemia - 18 maja 2011r.

Język francuski - 19 maja 2011r.

Język francuski w klasach dwujęzycznych

Język hiszpański - 20 maja 2011r.

Język hiszpański w klasach dwujęzycznych

Język włoski - 23 maja 2011r.

Język białoruski - 23 maja 2011r.

Język kaszubski - 23 maja 2011r.

Język litewski - 23 maja 2011r.

Język ukraiński - 23 maja 2011r.Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl