Komunikaty Dyrektora CKE

Logo cke Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 marca 2019 r. dotycząca terminów przeprowadzania egzaminów w kwietniu, maju i czerwcu 2019 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 5 marca 2019 r. dotycząca terminów przeprowadzania egzaminów w kwietniu, maju i czerwcu 2019 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-03-05 15:59:37Logo cke Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 maja 2019 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 maja 2019 r. dotycząca przebiegu egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym

Czytaj więcej

Data dodania: 2019-05-06 13:44:28Logo cke Informacja dyrektora CKE o zwolnieniach z egzaminu ósmoklasisty laureatów i finalistów olimpiad i konkursów.

Informacja  dyrektora  Centralnej  Komisji  Egzaminacyjnej z 24 października 2018 r. dotycząca zwolnienia z egzaminu ósmoklasisty uczniów, którzy uzyskali tytuł   laureata   lub   finalisty  olimpiady  przedmiotowej  lub  tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-11-02 11:03:46Logo cke Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r.

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 22 października 2018 r. dotycząca próbnego egzaminu ósmoklasisty w grudniu br.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-10-22 15:23:00Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. - aktualizacja 12.06.2019

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 2018 r. o egzaminach w 2019 r. AKTUALIZACJA 12 czerwca 2019.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-08-20 11:02:32Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 sierpnia 2018 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2019 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-08-09 09:49:39Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-05-11 13:53:26Logo cke Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2018 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 3 lipca 2018 r. dotycząca zgłaszania się do egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-07-05 10:27:18Logo cke Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 maja 2018 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji czerwiec-lipiec 2018 r.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-05-11 14:02:20Logo cke Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 kwietnia 2018 r. dotycząca nieprawdziwych informacji dot. egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 18 kwietnia 2018 r. dotycząca nieprawdziwych informacji dot. egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego.

Czytaj więcej

Data dodania: 2018-04-19 08:47:34
Następna 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Następna
Logotypy Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
ul. Józefa Bema 87, 01-233 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl