OFERTA PRACY - Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego - Ekspert z języka rosyjskiego

Data opublikowania: 2019-11-14 14:20:32

OFERTA PRACY - Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego - Ekspert z języka rosyjskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl