Informacja dotycząca organizacji poprawkowego egzaminu maturalnego w 2019 roku

Data opublikowania: 2019-07-31 15:30:56

INFORMACJA DOTYCZĄCA ORGANIZACJI POPRAWKOWEGO EGZAMINU MATURALNEGO W 2019 ROKU

 

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej dla zgłoszonych absolwentów będzie przeprowadzony w szkole macierzystej w terminie:

  • 20 sierpnia br. od godziny 9:00 - egzaminy pisemne z przedmiotów obowiązkowych;

  • 20-21 sierpnia br. - egzaminy ustne z języka polskiego i języków obcych nowożytnych. Dokładny termin egzaminu ustala dyrektor szkoły.

Informacje organizacyjne adresowane do pp. Dyrektorów szkół, dotyczące przeprowadzenia egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej w sierpniu 2019 r. zostały zamieszczone w Systemie Wymiany Plików.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl