REKRUTACJA egzaminatorów do oceniania prac po egzaminie gimnazjalnym z matematyki w 2019 r.

Data opublikowania: 2018-11-16 14:58:44

REKRUTACJA

egzaminatorów do oceniania prac po egzaminie gimnazjalnym z matematyki w 2019 r.

Nabór egzaminatorów do zespołów egzaminatorów oceniających prace po egzaminie gimnazjalnym z zakresu matematyki w 2019 roku z wykorzystaniem oprogramowania Scoris Assessor®.

Warunki, które musi spełniać egzaminator:

 • jest nauczycielem matematyki
 • ukończył dodatkowe szkolenie przygotowujące do oceniania holistycznego
 • ukończył szkolenie z zakresu obsługi aplikacji scoris
 • posiada dostęp do komputera spełniającego następujące minimalne wymagania (2 GB RAM dla systemu Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 oraz min. 20 MB wolnego miejsca na dysku twardym na instalację programu) oraz dysponuje łączem internetowym zapewniającym płynność przekazu
 • w przypadku egzaminatora, który brał udział w poprzednich sesjach e-oceniania, pozytywna ocena pracy wystawiona przez PZE lub koordynatora
 • w przypadku PZE – dodatkowo czynny udział w co najmniej jednej z poprzednich sesji
  e-oceniania.

Egzaminator, który spełnia warunki wymienione powyżej i zadeklaruje udział w sesji egzaminacyjnej 2019 będzie zobowiązany do udziału w szkoleniach z oceniania – rozwiązania quizów na platformie Moodle na stronie e-ocenianie.pl (od 17 grudnia 2018 do 15 stycznia 2019 r.).

O powołaniu egzaminatora do zespołu oceniającego prace zadecydują wyniki quizów.

 

Egzaminator powołany do pracy w zespole będzie zobowiązany do udziału w:

 • sesji treningowej - uruchomieniu aplikacji scoris (14–15 marca 2019 r.)
 • sesji próbnej (16 marca 2019 r.)
 • szkoleniu stacjonarnym przygotowującym do sesji w 2019 roku (24 kwietnia 2019 r.)
 • trybie kwalifikacyjnym e-sesji dopuszczającym do oceny prac egzaminacyjnych za pomocą aplikacji scoris (26 kwietnia 2019 r.)
 • ocenianiu prac egzaminacyjnych (26-30 kwietnia 2019 r.).

Deklarację gotowości podjęcia pracy podczas sesji e-oceniania egzaminu gimnazjalnego z matematyki w 2019 r. można składać w terminie do 5 grudnia 2018 r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl