Opłaty maturalne - filmy instruktażowe

Data opublikowania: 2018-10-02 12:12:34

 1 część - Ponowne przystąpienie do matury

 2 część - Opłata za maturę. Ile i Kiedy?

3 część – Zwolnienie z opłat za maturęOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl