Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych po odbiór świadectw dojrzałości

Data opublikowania: 2018-06-20 12:48:04

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych po odbiór świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego dniu 2 lipca 2018 roku:

  • z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego, warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego)

    od godz. 13.00 do godz. 15.30 do siedziby OKE w Warszawie, Plac Europejski 3

  • z pozostałych powiatów

    od godz. 14.00 do godz. 15.30 do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty.

      Świadectwa mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.

Uwaga:

Mając na uwadze sprawy organizacyjne w szkołach, świadectwa dojrzałości dyrektorzy szkół lub osoby upoważnione mogą odebrać już 2 lipca w/w godzinach, natomiast zgodnie z komunikatem Dyrektora CKE z 11 sierpnia 2017r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku, przekazanie świadectw dojrzałości maturzystom nastąpi 3 lipca br.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl