Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór dyplomów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Data opublikowania: 2018-05-14 08:34:39

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów szkół po odbiór dyplomów
egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

 

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl