Informacja o uczniach i szkołach zgłoszonych na egzamin maturalny w 2018 r.

Data opublikowania: 2018-04-26 14:53:38



Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl