Weryfikacja listy osób zgłoszonych na egzaminy z kwalifikacji w sesji zimowej 2018 r.

Data opublikowania: 2017-10-12 12:35:57

OKE w Warszawie informuje, że w Systemie Wymiany Plików  zostały udostępnione do weryfikacji listy osób zgłoszonych na egzaminy z kwalifikacji w sesji styczeń-luty 2018 r. Prosimy uprzejmie o weryfikację list i odesłanie ewentualnych uwag lub poprawek do dnia 20.10.2017 r., na piśmie, faksem na numer 22 457-03-45 lub listem na adres Komisji.

Po 20.10.2017 r. proces zgłoszeń osób na egzaminy sesji zimowej zostanie zamknięty.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl