Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym.

Data opublikowania: 2017-02-16 12:38:09

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem maturalnym. W Systemie Wymiany Plików zamieszczono logi z informacjami o imporcie zgłoszeń na egzamin maturalny. Prosimy o ich sprawdzenie, a w przypadku błędów o przesłanie poprawionych plików z Hermesa przez SWP do 20.02.2017r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl