Opłata za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Data opublikowania: 2016-02-05 09:29:34

Informacje dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych oraz osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy dotyczące odpłatności za egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

OPŁATA ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Zgodnie z Art. 44zzzu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r., poz. 2156) od 1 września 2015 roku, egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie jest odpłatny dla zdającego:

1)    który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie albo

2)    którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została unieważniona, albo

3)    który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu,

gdy przystępuje do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub jego części po raz trzeci lub kolejny.

Wysokość opłaty za cały egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wynosi 171,00 zł (za część pisemną 57,00 zł, za część praktyczną 114 zł), którą trzeba wnieść w terminie:

do 9 grudnia 2016 r. na termin styczeń-luty 2017 roku, do 16 maja 2017 r. na termin czerwiec-lipiec 2017 roku na konto bankowe Komisji:

80 1010 1010 0109 0822 3100 0000

W tym samych terminach (odpowiednio do 9 grudnia 2016 r. lub 16 maja 2017 r.) należy złożyć do Komisji dowód wniesienia opłaty za ten egzamin lub wniosek o zwolnienie z opłaty w tej sesji egzaminacyjnej

WNIOSEK O ZWOLNIENIE Z OPŁATY ZA EGZAMIN potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl