Egz. zawodowy

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

Centralna Komisja Egzaminacyjna ogłasza informatory o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodach technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej i technik tyfloinformatyk

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-09-03 08:35:44Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu zawodowego od roku szkolnego 2012/2013

Komunikat w sprawie szczegółowej informacji o sposobach dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe od roku szkolnego 2012/2013

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-09-03 08:31:54Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół kończących się  egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe. W Systemie Wymiany Plików zostały umieszczone wyniki indywidualne uczniów, wyniki dla szkoły i wykaz dyplomów

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-08-31 08:50:23Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie...

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista i technik rachunkowości w czerwcu 2012 roku

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-06-15 12:45:40Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół przeprowadzających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w czerwcu 2012 roku. W Systemie Wymiany Plików umieszczono w samorozpakowujacym się archiwum pliki z informacją o wyposażeniu stanowisk egzaminacyjnych do etapu praktycznego dla zawodów "technikalnych" 313[06], 322[06], 311[02], 341[02], 311[22] obowiązujące w sesji letniej 2012.

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-06-14 08:10:59Materiały szkoleniowe oraz druki przekazywane na spotkaniach z dyrektorami techników i szkół policealnych (sesja letnia 2012)

Materiały szkoleniowe oraz druki przekazywane na spotkaniach z dyrektorami techników i szkół policealnych (sesja letnia 2012)

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-06-05 14:51:05Szacunkowy koszt przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przeliczeniu na 1 zdającego (sesja letnia 2011)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. Dz.U. Nr 53 poz.472 § 11 ust. 6 Pracodawca zatrudniający młodocianych: 1) pokrywa koszty przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 2-4, zdawanych w pierwszym wyznaczonym terminie.2)Pracodawca może pokryć koszty egzaminu poprawkowego.

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-06-04 12:40:02Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w etapie praktycznym

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-05-11 10:46:29Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Szanowni Państwo Egzaminatorzy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-04-20 11:29:48Harmonogramu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2012

Harmonogramu przeprowadzenia egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w sesji letniej 2012

Czytaj więcej

Data dodania: 2012-03-21 09:36:00
Następna 1 2 3 4 5 6 Następna
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl