Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022

Data opublikowania: 2021-08-20 12:07:21

• Termin główny – maj 2022 r.

• Termin dodatkowy – czerwiec 2022 r.

• Termin poprawkowy – sierpień 2022 r.

Treść dokumentu: EM 2022 Informacja - Aktualizacja 1.

 

Dokumenty powiązane:

 

ZałącznikiOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl