Wytyczne epidemiczne w sesji styczeń - luty 2021 r.

Data opublikowania: 2020-12-17 11:44:39

Wytyczne epidemiczne dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu zawodowego w sesji styczeń - luty 2021 r.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl