XXVI Krajowa Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej

Data opublikowania: 2019-12-09 23:15:57

Zaproszenie

 

W imieniu Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej, Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie, Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie  zapraszamy Państwa do udziału w XXVI Krajowej Konferencji Diagnostyki Edukacyjnej.

Konferencja zatytułowana Rola społeczna diagnostyki edukacyjnej odbędzie się w dniach 19 i 20 listopada 2020 roku i zostanie przeprowadzona online.  

Tematyka XXVI KDE (w załączeniu) daje możliwość przedstawienia doniesień badawczych, a szczególnie wymiany myśli i doświadczeń z zakresu diagnozy procesu edukacyjnego oraz jego rezultatów. Diagnozy rozumianej bardzo szeroko, jako  diagnozę nauczycielską na poziomie szkoły i uczelni, egzaminy zewnętrzne, a także  wykorzystanie międzynarodowych badań porównawczych, w których Polska uczestniczy. Mamy nadzieję, że konferencja w trakcie sesji plenarnych, sekcyjnych, paneli dyskusyjnych i warsztatów dostarczy platformy budowania mostów pomiędzy teorią diagnostyki edukacyjnej a praktyką oraz refleksyjnego i skutecznego wykorzystania wyników różnorodnych diagnoz. 

Liczymy na zainteresowanie tematyką konferencji nauczycieli, dyrektorów szkół, doradców metodycznych i konsultantów, pracowników nadzoru pedagogicznego i organów prowadzących  placówki oświatowe oraz nauczycieli akademickich i badaczy oświatowych.

Informacje dotyczące organizacji XXVI KDE będą prezentowane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej  www.ptde.org oraz stronach  współorganizatorów. Będą też  na bieżąco kierowane mailowo do osób, które przyślą zgłoszenie na konferencję za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego od 10 grudnia br. na www.ptde.org.

 

Przewodniczący Zarządu Głównego
Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Edukacyjnej
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
dr Henryk Szaleniec Anna Frenkiel
dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Warszawie

 

W załączeniu:

  1. Zaproszenie
  2. Tematyka konferencji  
  3. Komunikat organizacyjny  nr 1  
  4. Komunikat organizacyjny nr 2 z dnia 17.07.2020 r                         

                                                                             

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl