Arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych w 2009r.

Data opublikowania: 2009-04-24 15:05:27

 
OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA
W WARSZAWIE
 

Publikujemy arkusze egzaminacyjne z przeprowadzonych egzaminów gimnazjalnych w 2009r.

Klucze punktowania zadań testów gimnazjalnych 2009r. 

Klucze punktowania zadań testów części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego przeprowadzonego - 22.04.2009r.

 •  klucz punktowania zadań testu - część humanistyczna dla uczniów bez dysfunkcji,

           z dysleksją rozwojową oraz dla uczniów słabo widzących

 •  klucz punktowania zadań testu - część humanistyczna dla uczniów słabo słyszących
   i uczniów niesłyszących 
 •  kartoteka testu- część humanistyczna dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących 
 •  klucz punktowania zadań testu - część humanistyczna dla uczniów z upośledzeniem
   w stopniu lekkim
 •  kartoteka testu- część humanistyczna dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim 

Klucze punktowania zadań testów egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno - przyrodniczej przeprowadzonego 23.04.2009r.

 •  klucz punktowania zadań testu - część matematyczno-przyrodnicza dla uczniów bez dysfunkcji, z dysleksją rozwojową, dla uczniów słabo widzących oraz dla uczniów zdających w języku litewskim
 •  klucz punktowania zadań testu - część matematyczno-przyrodnicza dla uczniów słabo słyszących i niesłyszących 
 •  kartoteka testu - część matematyczno-przyrodnicza dla uczniów słabo słyszących
   i niesłyszących 
 •  klucz punktowania zadań testu - część matematyczno-przyrodnicza dla uczniów z upośledzeniem w stopniu lekkim
 •  kartoteka testu - część matematyczno-przyrodnicza dla uczniów z upośledzeniem
   umysłowym w stopniu lekkim 

Klucze punktowania zadań testów egzaminu gimnazjalnego z części języka obcego nowożytnego przeprowadzonego 24.04.2009r.

 Klucze punktowania zadań testów dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)

 Klucze punktowania zadań testów dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących (A-7)

 Klucze punktowania zadań testów dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8)

Część humanistyczna - 22-04-2009r.

Część matematyczno - przyrodnicza - 23-04-2009r.

Język obcy nowożytny - 24-04-2009r.

Arkusze standardowe dla uczniów bez dysfunkcji oraz uczniów z dysleksją rozwojową (A-1)

Arkusze dla uczniów niesłyszących i słabo słyszących (A-7)

Arkusze dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (A-8)

 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl