Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów organizujących egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny po odbiór wyników i zaświadczeń

Data opublikowania: 2019-06-04 14:15:28

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie zaprasza dyrektorów organizujących
egzamin ósmoklasisty i gimnazjalny po odbiór wyników i zaświadczeń z tych egzaminów
w dniu 14 czerwca 2019 roku:

  • z Warszawy i powiatów ościennych (grodziskiego, legionowskiego, mińskiego,
    nowodworskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, sochaczewskiego,
    warszawskiego zachodniego, wołomińskiego, żyrardowskiego)

      od godz. 9:00 do godz. 12:00 do siedziby OKE w Warszawie, Plac Europejski 3

  • z pozostałych powiatów

      od godz. 11:00 do godz. 14:00 do siedziby właściwej Delegatury Kuratorium Oświaty.

      Wyniki i zaświadczenia mogą również odebrać osoby upoważnione na piśmie przez dyrektora szkoły.Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl