OFERTA PRACY- Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Egzaminator/Ekspert - język hiszpański

Data opublikowania: 2019-05-10 12:19:29

Wydział Egzaminów z Zakresu Kształcenia Ogólnego Egzaminator/Ekspert - język hiszpańskiOkręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie
Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, tel. 22 457 03 35, e-mail: info@oke.waw.pl